De språkliga nivåerna

Miniordlista: 

Fonologi: förmågan att uppfatta, förstå och forma språkljud

Lexikon: ord som man förstår respektive använder

Semantik: förståelse av ords innebörd och hur de ska användas

Morfologi: ords uppbyggnad, hur ord böjs i t ex ental/flertal eller i nutid/dåtid

Syntax: hur ord sätts samman till meningar

Pragmatik: hur ord och uttryck används i olika sammanhang, språkets användning

  • Fonologi (uttal). Språkljuden är organiserade i system och det finns regler för hur ljuden kombineras. Barn med svårigheter inom detta område skapar sitt eget språkljudssystem där till exempel alla ljud som görs långt bak i munnen byts ut mot ljud som görs långt fram. Katt blir då ”tatt” och docka blir ”dotta”. Det är också vanligt att långa ljud (som f, s) byts ut mot korta så att t.ex. sol blir ”tol”. Hur ljuden byts ut varierar från barn till barn. En del språkljud som t.ex. /r/ och /s/ kanske inte barnet kan uttala alls. Detta behöver inte bero på en språkstörning utan kan också vara relaterat till bristande motorik. Att tala kräver samordning av många muskler. Svag munmotorik, svårigheter att samordna rörelserna eller svårighet att planera flera rörelser i följd kan göra talet otydligt.
  • Lexikon och semantik (ordförråd och begrepp). Ord behövs för att man ska förstå andra, men också för att man ska kunna uttrycka sig. Ord är språkets byggstenar och kan delas upp i begrepp, till exempel form, antal eller färg, men även i olika kategorier som frukt och grönsaker. Barn lär sig ord och begrepp genom att de hör orden eller kommer i kontakt med dem i samtal, lek och vid högläsning. Barn med ord- och begreppssvårigheter kan få svårt med förståelsen av det som sägs, och så småningom också med läsförståelsen. De kan också ha svårt att uttrycka sig, att hitta rätt ord. En del kan också bilda egna ord till exempel ”klippare” i stället för sax längre upp i åldrarna än andra barn. Alla barn behöver möta ett ord/begrepp flera gånger för att de ska lära sig det men detta är särskilt viktigt om det finns svårigheter.
  • Morfologi och syntax (grammatik). Det finns regler för hur man böjer ord och hur de kan sättas samman till en mening. Barn behöver både lära sig att själv bygga meningar och att förstå när andra gör det. De måste lära sig att förstå hur betydelsen ändras om man exempelvis byter plats på orden i en mening. Små barn med grammatiska svårigheter kan exempelvis ha svårt att förstå eller uttrycka skillnaden mellan flicka och flickor eller hur betydelsen ändras om man säger katten jagar hunden/hunden jagar katten. Det kan även vara svårt att förstå långa instruktioner.
  • Språkförståelse. Med språkförståelse menas den mer övergripande förståelsen av vad som sägs och även vad man läser. Språkförståelse innebär förenklat en förståelse av ord, begrepp och grammatiska konstruktioner, men också till viss del av det som sägs ”mellan raderna”. Man kan märka att barn har problem med språkförståelsen genom att de kanske inte kan följa instruktioner så bra, eller att de inte kan återge något som har blivit berättat för dem.
  • Pragmatik (verbalt samspel, språkanvändning). Det finns regler för hur man talar med varandra och hur man underlättar samspelet med andra. Det innefattar att turas om med att lyssna och tala, att kunna hålla en röd tråd i samtalet, att visa intresse för samtalspartnern, att uppfatta och ta hänsyn till samtalspartnerns kroppsspråk och mimik. Samtal med barn som har sådana svårigheter kan ibland ta tvära kast mellan olika samtalsämnen och det kan vara svårt att följa med i vad barnen berättar.

Källor

  • Information från webbsidorna Blom, Landstinget i Uppsala län och Talknuten (se länkar på startsida).
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s